سنتز فنیل سدیم

یک مخلوط از ۱۵۰ میلی­لیتر تولوین، ۵/۱۱ گرم (۵/۰ اتم) سدیم و ۵/۲۲ گرم (۲/۰ مول) کلروبنزن تحت اتمسفر خنثی گاز نیتروژن در دمای اتاق با مگنت چرخید. بعد از  ۴۵ دقیقه واکنش گرماده به وجود می­آید و دمای مخلوط

سنتز آمونیوم پرمنگنات

آمونیوم پرمنگنات

یک محلول از ۱۶ گرم پتاسیم ­پرمنگنات و ۴۴ گرم آمونیوم ­کلرید در ۳۰۰ میلی­ لیتر آب ۷۰ درجه سانتیگراد برای حذف کردن ذرات ناچیز منگنز(IV)اکسید فیلتر شد. سپس محلول در حمام بخار حرارت داده شد تا حجم آن به

سنتز اتیل کلرواگزالات

یک مخلوط فسفوروس­پنتاکلرید (۲ کیلوگرم قبل از استفاده سریع پودر شود) و دی­اتیل­اگزالات (۸/۱ کیلوگرم) در دمای ۱۰۰-۹۵ درجه سانتیگراد برای ۴ روز حرارت می­بیند. زمان واکنش می­تواند با لرزاندن ظرف کوتاه شود. سپس فسفوروس­اکسی­کلرید (دمای جوش ۲۷ درجه سانتیگراد

سنتز ۴-کلرو-۱-بوتانول

۴-کلرو-۱-بوتانول

۴-کلرو-۱-بوتانول به راحتی از اضافه شدن هیدروژن کلرید به تتراهدیروفوران و رفلاکس ان به دست می ­آید تا اینکه دمای جوش مخلوط به ۱۰۵-۱۰۳ درجه سانتیگراد برسد. ۴-کلرو-۱-بوتانول (دمای جوش ۸۵-۸۴ درجه سانتیگراد در ۱۶ میلی­ متر جیوه) با بازده

سنتز دی آزو بنزن نیترات (بنزن دی آزونیوم نیترات)

به دلیل طبیعت انفجاری دی­آزو­بنزن­نیترات، نباید به مقدار زیاد تهیه شود. ۲۰ گرم آنیلین در ظرف قرار گرفته و به خوبی سرد می­شود. سپس با دقت به نیتریک­اسید داغ (به جوش آمده) که قبلا به اندازه نصف حجمش با آب

سنتز ۴-فلوئوروفنول

محلول­های پارا­آمینوفنول (۹/۱۰ گرم) در تترافلوئوروبوریک­اسید (۵۰ میلی لیتر) و سدیم­نیتریت (۹/۶ گرم) در آب (۵۰ میلی لیتر) قطره قطره و همزمان به ۲۰۰ میلی لیتر تترافلوئوروبوریک­اسید که توسط نمک-یخ تا ۶- درجه سانتیگراد خنک شده اضافه می­شوند. اضافه شدن­ها

سنتز۴-بروموبنزوییل کلرید

مخلوطی از ۳۵ گرم (۱۷/۰ مول) پارابروموبنزوییک­اسید و ۳۶ گرم (۱۷/۰ مول فسفوروس­پنتاکلرید) تحت حمام بخار حرارت می­بیند تا اینکه مدرک قابل مشاهده­ای از واکنش دیده نشود (واکنش تمام شود (TLC)). مخلوط به دست آمده تحت فشار کم تقطیر می­شود.

سنتز کومارین ۳-کربوکسیلیک اسید اتیل استر

کومارین ۳ کربوکسیلیک اسید اتیل استر

در یک ظرف واکنش به حجم ۱۰۰ میلی‌لیتر که در اون خشک‌شده است (۵۰ میلی مول، ۵٫۲ میلی‌لیتر) ۲-هیدروکسی بنزالدهید ، (۶۰ میلی مول،۹٫۱۴ میلی‌لیتر) دی اتیل مالونات  در حضور ۰٫۳ میلی‌لیتر پی پیریدین  و ۰٫۰۱ میلی‌لیتر اسید استیک گلاسیال