یک مخلوط از ۱۵۰ میلی­لیتر تولوین، ۵/۱۱ گرم (۵/۰ اتم) سدیم و ۵/۲۲ گرم (۲/۰ مول) کلروبنزن تحت اتمسفر خنثی گاز نیتروژن در دمای اتاق با مگنت چرخید. بعد از  ۴۵ دقیقه واکنش گرماده به وجود می­آید و دمای مخلوط واکنش زیر ۴۰ درجه سانتیگراد توسط حمام خنک کننده نگه داشته می­شود. دو ساعت واکنش ادامه پیدا کرد. محلولتولوین فنیل­سدیم باید سریعا استفاده گردد. بازده محصول %۸۷ درصد است. بازده از مقدار بنزوییک اسید به دست آمده بعد از ریخته شدن مقدار اضافی کربن­دی­اکسید جامد به محلول تعیین می­شود.

(Reference: J. Am. Chem. Soc, 62, 1517 (1940

سنتز فنیل سدیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *