اگر دانشجو هستید و ماده ای در ازمایشگاه سنتز می نمایید که قابلیت تجاری سازی دارد . ما در فروش و معرفی محصول به شما کمک خواهیم کرد .

اگر توانایی سنتز در ازمایشگاه را دارید ما به صورت پروژه با شما همکاری خواهیم کرد .

رزومه خود را به ایمیل mostafa.golshani@gmail.com ارسال نمایید .